Reklamace

Reklamační řád

Reklamační řád dle zákona č.40/1964Sb. Občanského zákoníku ve znění zákona č.136/2002Sb.

1. Zákazník je povinen zkontrolovat při přebírání zboží, zda obal není porušen a zboží následně poškozeno či odcizeno. V případě, že ano, musí na místě sepsat se zástupcem pošty protokol o poškození balíku a dohodnout se s ním na dalším postupu. Odpovědnost za poškození zboží dopravou nese plně dopravce. Zároveň musí zákazník neprodleně informovat prodávajícího o vzniklém problému.

2. V případě, že zákazník chce zboží reklamovat, musí nejprve prostřednictvím emailu nebo telefonicky sdělit, že bude zboží reklamovat. Potom musí zboží řádně zabalit a zaslat na adresu prodávajícího, popřípadě na adresu, která je mu sdělena v odpovědi na upozornění o budoucí reklamaci. Tento postup výrazně urychlí celý reklamační proces. K reklamovanému zboží musí zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu uplatňování reklamace, doklady o zaplacení (účtenku či fakturu) a záruční list (v případě, že byl u zboží přiložen).

3. Reklamace musí být vyřízena v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů, pokud se prodávající nedohodne se zákazníkem písemnou formou jinak. Pouze ve složitých případech má prodávající vyhrazeny 3 dny na posouzení reklamace. Veškeré vyřizování reklamací se drží platných zákonných norem.

4. Zákazník má právo, aby závada byla včas a řádně odstraněna. Dále má právo žádat o vrácení peněz v případě, že jde o závadu neopravitelnou, jde-li o závadu odstranitelnou, pak z důvodu, že u zboží se vyskytla 3x uznaná stejná závada nebo 4x uznaná závada různá.

5. V případě, že zboží

• bylo reklamováno po záruční době

• na zboží byly porušeny ochranné samolepky či pečetě výrobce

• zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze

• zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno

• zboží bylo poškozeno živlem – vodou, ohněm, elektrickým proudem atd.

• došlo k neoprávněné změně v záručním listě nemůže být reklamace uznána za oprávněnou. Zákazník bude písemně nebo telefonicky seznámen s tím, že závada bude odstraněna, ale náklady s tím spojené si musí uhradit.

6. Tento reklamační řád nabývá platnost dnem 20.8.2005 a platí na území celé ČR. Zákazník je povinen se s reklamačním řádem seznámit. Nákupem zboží potvrzuje souhlas s tímto reklamačním řádem a zavazuje se jím řídit. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že veškerá osobní data neposkytne jakékoli třetí osobě a nepoužije ke komerční nabídce nesouvisející s propagací tohoto internetového obchodu. Potřebné osobní údaje poskytne pouze dopravci (jméno, adresa, telefon). Veškerá data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

BESTSELLERS
Doporuč stránku
Vaše jméno:
Váš email:
Email známého:
Potvrzovací kód:
(prosím opište)
Anketa

S kým slavíte helloween?

s rodiči
26.5%
s kamarády
24.5%
prací
24.6%
helloween neslavím
24.4%